Vår kompetens

 

Strategisk rådgivning

För oss är strategi inte ett dyrt dokument som blir en hyllvärmare. Strategi är värdelöst utan en väldefinierad målgrupp och kreativa aktiviteter. Men aktiviteter utan strategi riskerar att bränna målgruppen och missa målet, vilket ofta är vårt nätverk av beslutsfattare. Därför vill vi arbeta med helheten – och gärna långsiktigt, nära dig och med ett brett angreppssätt. På det sättet får vi tillsammans effekt och når dina mål.

Kommuner och regioner 

Nästan alla våra medarbetare har tidigare jobbat politisk i kommuner eller regioner, och därför har vi särskilt god kunskap om lokala beslutsfattares drivkrafter. Vi är specialiserade på att navigera i det politiska landskapet och på att lotsa företag och organisationer för att åstadkomma förändring i landets kommuner och regioner. Särskilt stor kunskap har vi om Stockholm och Göteborg.

Påverkan i stadsbyggnadsfrågor 

A Beautiful Soup har omfattande kunskaper om byggprocesser och hållbar stadsutveckling. Det är inte ovanligt att ärenden som rör fastighetsutveckling fastnar någonstans på vägen. Vi identifierar problemet och tar fram en strategi och aktivitetsplan för hur du ska komma vidare i processen. Dessutom utbildar vi gärna dig och din ledningsgrupp inom PA som rör stadsutvecklingsfrågorna. 

Digital Public Affairs

Digital Public Affairs är en av våra spetskompetenser och ofta en viktig pusselbit när vi påverkar politiker. Vi har utvecklat en unik process för att nå beslutsfattarna vid rätt tillfälle. Utifrån den övergripande strategin tar vi fram idén och programmerar annonsen där politiker läser den. Oftast producerar vi filmer själva, men det händer att vi anlitar underleverantörer. Därefter programmerar vi annonserna för att nå rätt personer.   

Platsmarknadsföring

Ska du utveckla och marknadsföra en ny stadsdel? Eller locka fler invånare till din kommun? Med en långsiktig strategi i ryggen bygger vi allianser och genomför kreativa aktiviteter för att skapa buzz och sätta din plats på kartan. Såväl platsens historia, nuläge och framtidsplaner är viktiga utgångspunkter i arbetet.

Politisk förståelse 

 

Äg verklighetsbilden. Får du människor med dig på din beskrivning av ett problem eller en möjlighet kommer politikerna att lyssna. Vi vet vad som krävs för att bilda opinion och vi förstår politikers drivkrafter. Med rätt strategi, en initierad kartläggning av nyckelpersoner och skräddarsydda aktiviteter kan du sätta strålkastaren på ett samhällsproblem – och på din lösning.